zr Ann Meyvisch

Zuster Ann woont in Wijnegem en studeerde af in de orthopedagogie.

Sinds 1997 werkt zuster Ann in het internaat Don Bosco.

Ze is actief in leefgroep 4, bij de allerkleinsten van ons internaat.

Ze was actief op het speelplein, in de buitenschoolse opvang en was ook leidster in de Chiro.