Samenwerking met de school

 

Alle internen gaan naar basisschool Don Bosco, gelegen op  hetzelfde terrein als ons internaat. Dit wil zeggen dat er dagelijks mogelijkheid is om informatie uit te wisselen. De leerkrachten brengen elke middag en avond de internen tot aan de leefgroep.  Daarnaast hebben we ook op zeer regelmatige basis een zorgoverleg zodat we onze (huiswerk)begeleiding kunnen afstemmen op elk individueel kind.
Wanneer de school en het CLB logopedie adviseren, kan deze therapie ook op internaat plaats vinden.

Soms gebeurt het dat een kind vanuit de basisschool Don Bosco wordt doorverwezen naar het buitengewoon onderwijs. We werken dan samen met Kristus Koning in Sint-Job-in-‘t-Goor. We zorgen ’s morgens en ’s avonds voor het vervoer van en naar ginds. Ook met deze leerkrachten proberen we op regelmatige basis af te stemmen zodat we optimale begeleiding kunnen bieden.