Gezien we een onderwijsinternaat zijn, is studiebegeleiding een belangrijk onderdeel van onze werking. We willen er samen met de school voor zorgen dat de kinderen optimale leer- en ontwikkelingskansen krijgen. Daarom zitten we ook op regelmatige basis samen met de school om de leervorderingen van de internen op te volgen en de begeleiding aan te passen indien nodig.