Pedagogisch Visie
We willen een leer-en leefomgeving aanbieden waar kinderen zo goed mogelijk tot ontwikkeling kunnen komen.

Het is belangrijk om kansen en mogelijkheden te creëren om te kunnen leren en om leerstof te kunnen verwerken en het is even belangrijk om als persoon te kunnen uitgroeien, om de eigen mogelijkheden te leren ontdekken, om te leren samenleven met anderen.
De pedagogische visie geïnspireerd op Don Bosco is daarbij een richtlijn.
Vier accenten zijn daarbij belangrijk:

1. Een thuis - een plaats van verbondenheid                    
Wij vinden het belangrijk dat je je thuis mag voelen op internaat. 
Dat het een plaats is waar je vriendschap en respect mag ervaren, waar je mag ontdekken wie je bent, welke je mogelijkheden en je grenzen zijn en hoe je die kan ontplooien.
Het internaat is een plaats waar je kan leren om verbonden te leven, met elkaar, met de opvoedsters en met je familie.
Als intern verblijf je in een leefgroep met leeftijdsgenootjes. We willen een vertrouwde, familiale omgeving aanbieden met ruimte om te spelen, te eten, te ontspannen per leefgroep. Ook op je slaapkamertje kan je enkele vertrouwde spullen meebrengen om je er goed te voelen.

2. Een school - een plaats om te leren
Een van de belangrijkste redenen waarom je op internaat bent, is om naar school te kunnen gaan, om te leren.
Je leert niet alleen pure kennis, maar je leert ook omgaan met anderen, je leert te zorgen voor jezelf en voor anderen.
We vinden het belangrijk dat je stilaan leert om zelfstandig te worden.  We moedigen je aan om geleidelijk aan je verantwoordelijkheid op te nemen.

3. Een speelplaats - een plaats om te leren omgaan met vrijheid
Al spelende kan je veel leren.  Die kansen willen wij zoveel mogelijk geven. 
Niet alleen studeren is belangrijk maar ook ontspannen. 
Door te spelen leer je ook rekening houden met anderen, ben je betrokken op elkaar en kan je vele uitdagingen aangaan.

4. Een parochie - een plaats voor zingeving
Durven nadenken over het leven, over datgene waarmee je bezig bent, ook dat vinden we belangrijk. 
Doorheen de dagelijkse dingen willen we christelijke waarden, gebaseerd op de evangelische boodschap doorgeven.
Net als Don Bosco deed, zal er elke avond een avondwoordje zijn, waarin we stilstaan bij de voorbije dag. We werken met verschillende thema's die deel uitmaken van de leefwereld van kinderen zoals vriendschap, samenwerken, geloven, pesten, ...

https://www.donbosco.be/opvoedingsproject