Enkele troeven van ons internaat:

- Veel groene ruimte om in te vertoeven.
- Voldoende ruimte om te fietsen, steppen, rolschaatsen,..
- Zeer nauwe samenwerking met de school die op hetzelfde terrein gelegen is. 
- Nauwe samenwerking met het BLO Kristus Koning in Sint-Job
- We streven naar een nauwe samenwerking met ouders of andere opvoedingsverantwoordelijke. 
   Uiteraard blijft u als ouder, grootouder of voogd de opvoedingsverantwoordelijke en willen wij hierop een aanvulling bieden.
- Huiselijke sfeer.
- Nauwe samenwerking tussen de leefgroepen. Dit geeft broers, zussen en andere verwanten de kans op ook op internaat samen tijd door
   te brengen. 
- Nauw contact met de ouders, steeds bereid tot een luisterend oor of gesprek.
- Dagelijks belmoment waarop u de kinderen kan opbellen tussen 17.30uur en 18.30uur.
- Op zondagavond is er de mogelijkheid om naar het internaat te komen tussen 19uur en 20uur.
- Vrijdag opvang tot 18uur.
- Als externe kleuter van onze kleuterschool krijgen de kinderen de mogelijkheid om stapsgewijs kennis te maken met het internaat.
- Vast team van opvoeders.
- ...