Vanuit het internaat willen we kinderen de mogelijkheid bieden om ook buitenschoolse activiteiten te doen. 
Om logistieke redenen is dit beperkt tot groepsactiviteiten die gelegen zijn in de naaste omgeving. 

Hieronder zetten we de activiteiten op een rijtje met de link naar de website van de sportclubs.