Om het internaat draaiende te houden, hebben we veel mensen nodig: opvoed(st)ers, onderhoudspersoneel, een kok, ...