Iedere dag tussen 16.30 en 17.30 heeft leefgroep 2 een uurtje studie.
Wanneer de kinderen geen huiswerk hebben, is er uiteraard ook geen studie. 

Bij aanvang van de studie bekijkt de opvoedster de klasagenda zo weten ze wat er juist moet gebeuren.

De kinderen kunnen elk op hun eigen tempo en in alle rust hun huiswerk maken. Wanneer een kind moeilijkheden heeft of iets niet begrijpt, wordt de nodige hulp geboden. Wanneer er herhaaldelijk moeilijkheden zijn, worden de school en de ouders hiervan op de hoogte gebracht.  Maandelijks is er een bijeenkomst met de leerkracht van de klas en de opvoedster of beheerder. Tijdens dit overleg bespreken we de vorderingen maar ook de moeilijkheden die we opmerken tijdens de studie. 

Na het maken van het huiswerk, wordt het huiswerk nagekeken door de opvoedster.
Wanneer de kinderen een toets hebben, wordt de leerstof door de opvoedster opgevraagd.