De studie van het 5de en 6de leerjaar gaat tijdens het eerste trimester in het zaaltje door.

Zo is het mogelijk om te kijken waar de sterke kanten en werkpunten zijn bij elke leerling, wie waar ondersteuning of extra aanmoediging nodig heeft.

Vanaf het tweede trimester kunnen de kinderen op hun kamer studeren.

Er wordt een uur studie voorzien. Tijdens dat uur hebben de kinderen tijd om lessen te leren en werkjes te maken. Wie vroeger klaar is, wordt gestimuleerd om te lezen. Wie meer tijd nodig heeft, kan na het avondmaal nog wat verder werken.

Er is ook een goede samenwerking met de leerkrachten van de school om de kinderen optimaal te kunnen begeleiden.

Zr Princy neemt de studie van het 5de en 6de voor haar rekening.