zuster Carina Aerts

Zuster Carina woont in Wijnegem sinds 2020 en is onderwijzeres van opleiding.

Ze is verantwoordelijk van de zustergemeenschap en draagt van daaruit een aantal taken in het internaat.

Voordien was ze werkzaam in het Opvanghuis Mensa in Brugge en in het CKG Don Bosco in Kortrijk.

Favoriete bezigheid: zr Carina houdt van handwerken en lezen.