Iedere dag tussen 16.30 en 17.30 heeft leefgroep 2 een uurtje studie.
Wanneer de kinderen geen huiswerk hebben, is er uiteraard ook geen studie. 

Op maandagavond begeleid juf Hélène de kinderen van het 4 de leerjaar in de studie op de andere dagen zal juf Donate dit doen.

Bij aanvang van de studie bekijkt de opvoeder de klasagenda zo weten ze wat er juist moet gebeuren.

De kinderen kunnen elk op hun eigen tempo en in alle rust hun huiswerk maken. Wanneer een kind moeilijkheden heeft of iets niet begrijpt, wordt de nodige hulp geboden. Wanneer er herhaaldelijk moeilijkheden zijn, worden de school en de ouders hiervan op de hoogte gebracht.  Maandelijks is er een bijeenkomst met de leerkracht van de klas en de opvoeder of beheerder. Tijdens dit overleg bespreken we de vorderingen maar ook de moeilijkheden die we opmerken tijdens de studie. 

Na het maken van het huiswerk, wordt het huiswerk nagekeken door de opvoedster.
Wanneer de kinderen een toets hebben, wordt de leerstof door de opvoeder opgevraagd.

De kinderen van het 5de leerjaar sluiten aan bij zr Princy voor de studie in het zaaltje.