Vorig schooljaar deed meester Mo stage bij ons op internaat vanaf september kan je hem als vaste opvoeder halftijds op internaat vinden.  

Hij zal vooral 's avonds en op woensdag namiddag bij  leefgroep 1 te vinden zijn.